Avatar

แก้วตาดวงใจ

 • เนื้อร้อง: จริยา มุ่งวัฒนา
 • ทำนอง: จริยา มุ่งวัฒนา
 • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
 • ร้องนำ: อีฟ จริยา มุ่งวัฒนา ,เต้น นรารักษ์ ใจบำรุง, ตั๊ก ฉัตรสุดา มูลทูล, พลอย เกล็ดมณี สุวรรณโมลี

เพลง : แก้วตาดวงใจ In the Eye of God ศิลปิน : อีฟ จริยา มุ่งวัฒนา เต้น นรารักษ์ ใจบำรุง ตั๊ก ฉัตรสุดา มูลทูล พลอย เกล็ดมณี สุวรรณโมลี Verse: ทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รัก และทรงชำระล้างบาปมากมาย ให้ข้าได้เข้าพบพระพักตร์ชิดใกล้ โอบกอดข้าด้วยอ้อมแขนอุ่นใจ Pre Ch...อ่านต่อ


ผู้รอคอย

Those Who Wait
 • เนื้อร้อง: จริยา มุ่งวัฒนา
 • ทำนอง: จริยา มุ่งวัฒนา
 • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
 • ร้องนำ: อีฟ จริยา มุ่งวัฒนา ,เต้น นรารักษ์ ใจบำรุง, ตั๊ก ฉัตรสุดา มูลทูล, พลอย เกล็ดมณี สุวรรณโมลี

SONGS OF PRAISE

 • เนื้อร้อง: ธนวรรษ อุดมวงศ์ & SEHYUK PARK
 • ทำนอง: ธนวรรษ อุดมวงศ์ & SEHYUK PARK
 • เรียบเรียง: Grateful Band
 • ร้องนำ: Grateful Band
Artists