บทเพลงชีวิตคริสเตียน : โอ เจ้าแห่งดวงจิต [HUM HYMNS PROJECT Cover]

Be Thou my vision, O Lord of my heart
  • เนื้อร้อง: บทเพลงชีวิตคริสเตียน
  • ทำนอง: บทเพลงชีวิตคริสเตียน : โอ เจ้าแห่งดวงจิต [HUM HYMNS PROJECT Cover]
  • เรียบเรียง: HUM HYMNS PROJECT
  • ร้องนำ: HUM HYMNS PROJECT

เชิญถวายสาธุการบทเพลงชีวิตคริสเตียน : ทุกลมหายใจ [HUM HYMNS PROJECT Cover]

  • เนื้อร้อง: บทเพลงชีวิตคริสเตียน
  • ทำนอง: May W. Moo­dy
  • เรียบเรียง: HUM HYMNS PROJECT
  • ร้องนำ: HUM HYMNS PROJECT

The King of kings


คำอธิษฐาน