ร่มเงาแห่งชีวิต

SHADE OF LIFE
 • เนื้อร้อง: จริยา มุ่งวัฒนา
 • ทำนอง: จริยา มุ่งวัฒนา
 • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
 • ร้องนำ: อีฟ จริยา มุ่งวัฒนา ,เต้น นรารักษ์ ใจบำรุง, ตั๊ก ฉัตรสุดา มูลทูล, พลอย เกล็ดมณี สุวรรณโมลี

แก้วตาดวงใจ

In the Eye of God
 • เนื้อร้อง: จริยา มุ่งวัฒนา
 • ทำนอง: จริยา มุ่งวัฒนา
 • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
 • ร้องนำ: อีฟ จริยา มุ่งวัฒนา ,เต้น นรารักษ์ ใจบำรุง, ตั๊ก ฉัตรสุดา มูลทูล, พลอย เกล็ดมณี สุวรรณโมลี

ผู้รอคอย

Those Who Wait
 • เนื้อร้อง: จริยา มุ่งวัฒนา
 • ทำนอง: จริยา มุ่งวัฒนา
 • เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
 • ร้องนำ: อีฟ จริยา มุ่งวัฒนา ,เต้น นรารักษ์ ใจบำรุง, ตั๊ก ฉัตรสุดา มูลทูล, พลอย เกล็ดมณี สุวรรณโมลี

SONGS OF PRAISE

 • เนื้อร้อง: ธนวรรษ อุดมวงศ์ & SEHYUK PARK
 • ทำนอง: ธนวรรษ อุดมวงศ์ & SEHYUK PARK
 • เรียบเรียง: Grateful Band
 • ร้องนำ: Grateful Band

W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | PICKING GUITAR

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | PICKING GUITAR
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | PICKING GUITAR
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | PICKING GUITAR
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | PICKING GUITAR

W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การตีคอร์ด

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การตีคอร์ด
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การตีคอร์ด
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การตีคอร์ด
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การตีคอร์ด

W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ D

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ D
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ D
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ D
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ D

W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ G

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ G
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ G
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ G
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ G

W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ A

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ A
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ A
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ A
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ A

W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ E

 • เนื้อร้อง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ E
 • ทำนอง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ E
 • เรียบเรียง: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ E
 • ร้องนำ: W501 CLASSROOM – การเล่นกีตาร์เพื่อการนมัสการ | การเล่นบนคอร์ดเดียว คีย์ E